Executarea silita

Birou Executor Judecatoresc Bucuresti Guli Constantin va ofera asistenta si consultanta in legatura cu executarea silita a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii precum si in alte activitati complementare:

 • Notificarea actelor judiciare si extrajudiciare;
 • Comunicarea actelor de procedura;
 • Recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante;
 • Aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca;
 • Constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de procedura civila;
 • Intocmirea proceselor verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila;
 • Recuperarea creantelor pe cale amiabila;
 • Intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz:
  • Executari silite directe, in Bucuresti si in celelalte orase de competenta:
   • Evacuari
   • Incredintarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului
   • Vizitarea minorului
   • Puneri in posesie, granituiri, servituti, predari de bunuri etc.
  • Executari silite indirecte, in Bucuresti si in celelalte orase de competenta:
   • Urmarirea mobiliara a creantelor
   • Urmarirea imobiliara a creantelor
 • Popriri
 • Protestul de neplata la cambie, bilet la ordin
 • Constatarea unor situatii de fapt si inventarierea unor bunuri (art. 239 din Codul de procedura civila)
 • Procese verbale de oferta reala
 • Confiscari
 • Consultatii in legatura cu constituirea actelor necesare executarii
 • Orice alte acte sau operatiuni date de lege in puterea executorului judecatoresc

Competenta executorului judecatoresc

In conformitate cu legislatia in vigoare, respectiv Legea nr. 188/2000 republicata, incepand cu anul 2011 competenta teritoriala a executorului judecatoresc este limitata la raza teritoriala a Curtii de Apel in care isi are sediul.

Judetele care intra in circumscriptia teritoriala a Curtii de Apel Bucuresti sunt:

 • Bucuresti
 • Ilfov
 • Giurgiu
 • Calarasi
 • Ialomita
 • Teleorman