Onorariul Executorului Judecatoresc Guli Constantin

Prin respectarea legislatiei ce reglementeaza atat activitatile de executare silita a executorilor judecatoresti, dar si onorariile percepute pe acest segment de activitate va prezentam mai jos ordin nr. 2550/2006 privind onorariile minimale si maximale pentru serviciile prestate de executorii judecatoresti precum si art. 39 din l188/2000 Republicata.

Art. 39 (1) Executorii judecatoresti au dreptul, pentru serviciul prestat, la onorarii minimale şi maximale stabilite de ministrul justiţiei, cu consultarea Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti. In cazul executării silite a creanţelor avand ca obiect plata unei sume de bani, onorariile maxime sunt următoarele:

 1. pentru creanţele in valoare de pana la 50.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 10% din suma reprezentand valoarea creanţei ce face obiectul executării silite;
 2. pentru creanţele in valoare de peste 50.000 lei, dar pană la 80.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 5.000 lei plus un procent de pană la 3% din suma care depăşeşte 50.000 lei din valoarea creanţei ce face obiectul executării silite;
 3. pentru creanţele in valoare de peste 80.000 lei, dar pană la 100.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 5.900 lei plus un procent de pană la 2% din suma care depăşeşte 80.000 lei din valoarea creanţei ce face obiectul executării silite;
 4. pentru creanţele in valoare de peste 100.000 lei, onorariul maxim este de 6.300 lei plus un procent de pană la 1% din suma care depăşeşte 100.000 lei din valoarea creanţei ce face obiectul executării silite.

(2) Ministrul justiţiei va stabili onorarii minimale şi maximale pentru persoanele cu venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară garantat in plată, precum şi posibilitatea achitării acestora in mai multe tranşe.

(3) Executorii judecătoreşti nu pot condiţiona punerea in executare a hotărarilor judecătoreşti de plata anticipată a onorariului.

(4) Cheltuielile ocazionate de efectuarea executării silite sunt in sarcina debitorului urmărit, cu excepţia cazului in care creditorul a renunţat la executare, situaţie in care vor fi suportate de acesta, sau dacă prin lege se prevede altfel. De asemenea, debitorul va fi ţinut să suporte cheltuielile de executare stabilite sau, după caz, efectuate după inregistrarea cererii de executare şi pană la data realizării obligaţiei stabilite in titlul executoriu, chiar daca el a executat-o de bunavoie. Cu toate acestea, in cazul in care debitorul, somat să isi indeplineasca obligatia, a executat-o de indata sau in termenul acordat de lege, el nu va fi tinut sa suporte decat cheltuielile pentru actele de executare efectiv indeplinite, precum si onorariul executorului judecatoresc şi, daca este cazul, al avocatului creditorului, proportional cu activitatea depusa de acestia.

(5) Sunt cheltuieli de executare:

 • taxele de timbru necesare declanşării executării silite;
 • onorariul executorului judecătoresc, stabilit potrivit legii;
 • onorariul avocatului, in faza de executare silită;
 • onorariul expertului si al interpretului;
 • cheltuielile efectuate cu ocazia publicităţii procedurii de executare silită şi cu efectuarea altor acte de executare silită;
 • cheltuielile de transport;
 • alte cheltuieli prevăzute de lege ori necesare desfăşurării executării silite.

Pentru informatii cu privire la preturi accesati acest link.